Haber

MSB, İŞKUR aracılığıyla kamu çalışanı alım ilanı yayınladı. Başvuru sayfası ve koşulları…

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında, terörle mücadelede yaralanan 14 engelli ve 15 kişiden her zaman Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlan 10.05.2023 prestiji ile yayınlandı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak, duyuru detayları ve başvuru bilgileri haber7.com’da.

MSB ENGELLİ PERSONEL İŞE ALIM PERSONELİ

 • 2 Lojistik Personeli,

 • 3 saraç,

 • 3 Aşçı,

 • 1 Kimyasal Teknoloji Teknisyeni,

 • 1 Elektrikçi (Genel),

 • 2 Diğer Yükleme-Tahliye ve İlgili Kargo Taşıma Çalışanları,

 • 2 Lastik İmalat Teknisyeni.

HANGİ İLLER YAPILACAK?

ankara İstanbul
Erzincan Kayseri
Diyarbakır Kocaeli
Muğla Niğde
Balıkesir Afyonkarahisar

 

TMSY İŞÇİ İŞE ALIM PERSONELİ

Milli Savunma Bakanlığı, Terörden Yaralı Değil Durumunda toplam 15 kişi olmak üzere aşağıdaki ekiplere işçi alımı yapacaktır.

 • 1 Genel Alan Temizleyicisi/Squareman,

 • 1 Aşçı,

 • 1 Bahçıvan,

 • 4 Takım-Alet Bakım Tamircisi (Tersane),

 • 1 adet Düzleştirici,

 • 1 Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Mühendisi,

 • 5 Diğer Yükleme-Tahliye ve İlgili Kargo Taşıma Çalışanları,

 • 1 Marangoz.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 2. Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşını doldurmamış olmak.

 3. Affedilse bile, Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, millî savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. , güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale, görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme, suçtan doğan mal bedelini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

 4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen yapı, oluşum veya kümelere veya terör örgütlerine üye, iltisak, iltisak veya mensubiyet olmamak.

 5. Terör örgütleriyle hareket etmemek, bu örgütlere yardım etmemek, kamu kaynak ve kaynaklarını bu örgütlere destek için kullanmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak.

 6. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamak.

 7. Askerlik hizmetiyle ilgili olmayan (yapmış, tecil edilmiş veya muafiyetli).

 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almamak.

 9. İşgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi prestiji ile mezun olmak veya son başvuru tarihi prestiji ile ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesine/ustalık belgesine sahip olmak ve diğer özel kuralları taşımak ( mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesi almaya hak kazanmış ancak son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar.

 10. Rüçhan hakkı bulunanlardan mücbir sebepler dışında başvurduğu ilana cevap vermeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya davet edildiği halde sürekli kamuda personel olarak istihdam edilenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından rüçhan hakkına sahip olacak.

 11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı gereğince görevden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 12. Her aday İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir ilana (iş yeri ve meslek) başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuranlar ile Milli Savunma Bakanlığında ücreti genel bütçeden ödenen işyerlerinde çalışan personelden başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 13. Adaylardan işe yerleştirilebilmeleri için arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlandığını ve başvurdukları meslekte çalışmasının sağlık açısından bir sakıncası olmadığını belirten sağlık raporu istenecek. .

 14. Engelli statüsü başvurusu yapacaklar için; Tüm vücut fonksiyon kaybı, çeşitli derecelerde fiziksel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerinin kaybı nedeniyle sosyal hayata uyum sağlamakta ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bireylerde en sık görülen vücut fonksiyon kaybıdır. doğuştan veya sonradan ortaya çıkan nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve güçlendirme hizmetlerine ihtiyaç duyanlar. Yüzde kırktan (%40) az olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

ÖZEL DURUMLAR

 1. Meslek liselerinin belirtilen bölümünden veya bölümünden mezun olmak, veya

 2. En az ilkokul mezunu olmak kaydıyla satın alınacak branşta belirtilen ustalık belgesine sahip olmak,

DİĞER MESELELER

1. Açık pozisyonlar için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü büyüklüğünün 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili Yönetmelik uyarınca kura çekilecektir. 4 katı asil ve 4 katı yedek olmak üzere ortadan engelli adayı kura ile belirlenir. Terörle mücadelede yaralanan statüsü için başvuruda bulunan rüçhan hakkı bulunan adaylar, açık kadro arasından 4 katı asıl, 3 katı yedek aday olmak üzere kura ile belirlenecek.

2. Kura Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkez Müdürlüğü’nde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr ​​internet sitesinde yayınlanacaktır. Bu yayın bir tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3. Çekiliş sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların duyuruda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleki belgeler vb. belgeler kontrol edilecektir. Bu amaçla sınava girmeye hak kazanan adaylar belge kontrolüne tabi tutulacaktır. Belge incelemesinin tarih ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr ​​internet sitesinde duyurulacaktır. Belge incelemesine asıl ve yedek adayların tamamı bizzat katılacaktır. Posta ile gönderilen belgeler bu süreçte kabul edilmeyecektir. Adaylar evrak incelemeye gelirken evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getireceklerdir.

4. Belge incelemesi sonucunda, belgelerinde eksiklik veya eksiklik olması nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen aday, ilk sıradaki yedek adaydan başlamak üzere sözlü/uygulamalı sınava alınır. piyango ve başvurusu kabul edilmeyen.

5. Talep kurallarına uymadığı tespit edilen adayların başvuruları idare tarafından sonlandırılacaktır.

6. Belge incelemesi ve tesliminden sonra sınav tarihi, saati ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr ​​adresinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat şeklinde olup, adayların adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. Adayların başvurdukları meslekteki mesleki bilgi ve becerileri ile yapmakla yükümlü oldukları görevlere ilişkin yeterliliklerini ölçmek üzere sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır.

8. İlahiyat sınavına girecek tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden ödüllendirilecek, 70 (yetmiş) puanın altında puan alanlar başarısız sayılacaktır. Adayların temel başarı puanı ve başarı sıralaması bu puana göre belirlenecektir. Sınavda başarılı olan yüksek puanlı (70 puan ve üzeri) adaydan başlanarak, ilgili ilanda belirtilen açık iş gücüne göre asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Sınav sonucu https://personeltemin.msb.gov.tr ​​adresinde yayınlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara başka bir bildirim yapılmayacaktır.

9. Sınavda başarılı olan adaylardan “işe alınacak meslek” konusunda yürürlükteki mevzuata uygun ve çalışamayacakları kısmı tamamen doldurulmuş olan engelli sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri istenecektir. ve istihdam amaçlıdır. Tüm bu özellikleri taşıyan malul raporu 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (1-iş başında), (2- iş değişikliğinde) ve (3- işe dönüşte) ve (4- belirli aralıklarla) ve iş güvenliği uzmanı ile yapılacak inceleme sonucunda kişiye uygun/uygunsuz raporu düzenlenecektir.

10. İşe yerleştirme hakkı kazandığı halde süresi içinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içinde herhangi bir nedenle iş akdi feshedilenlerin yerine istihdam edilmek, ve sonradan başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılanlar, başarı sırasına göre kadro/pozisyon esasına göre yedek listeden işe yerleştirilebilecektir.

MSB İŞKUR’A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak işçi alımları için BURADA”” tıklandıktan sonra açılan sayfanın sağ alt köşesinde yer alır şirketin unvanı“diyen kısım” MİLLİ SAVUNMA DAİRESİ” yazarak ilanları ve özel başvuru koşullarını görebilir, başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

yataganhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eve otele gelen Escort arnavutköy sitesi
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort